Japans historia på svenska

Ingemar Ottosson är docent vid Lunds Universitet. Han är japanolog och forskar och skriver om den östasiatiska historien och där ingår Japans historia. Här presenterar Ottosson en lättläst och mycket underhållande bok som han skrivit tillsammans med Thomas Ekholm.

bok om Japans historia på svenskaJapans historia skriven av

Ekholm & Ottosson

350 sidor

Språk: Svenska

Historiska Media (2007)

ISBN 978-91-85377-66-4

Japans historia

För att förstå en nation måste man studera dess förflutna, sägs det. Ändå är det mycket länge sedan en heltäckande bok om Japans historia blev skriven i vårt land. Vi får gå tillbaka ända till ”Japan: en historisk öfversikt” av Harald Hjärne i Uppsala, en bok som utkom 1923, samma år som den stora jordbävningen i Tokyo!

 

Sedan dess har vi i Sverige använt översättningar från tyska eller engelska och inte producerat något eget. I den här boken, Japans Historia, behandlas ämnet utifrån våra och andras aktuella forskning. Vi har med avsikt gett visst utrymme åt glimtar av Sveriges långa historia av kontakter med Japan, från 1600-talets sjömän fram till nutidens kejsarbesök.


Thomas Ekholm och jag själv är aktiva japanologer och bedriver egna historiska undersökningar. Vi besvarar frågor vi ställt oss: Hur gammal är nationen Japan och varifrån har den fått sitt namn? Vilken historisk bakgrund har samurajfilmerna? Vilka faktorer ledde Japan in i det katastrofala krig som slutade med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki? Hur kan det komma sig, att en nation som är mindre till ytan än Sverige, idag är världens näst största ekonomi?

Med vårt arbete hoppas vi fylla en lucka i kunskapen om Japan. Vår vilja har varit att skapa en lärobok för universitetsstudier och samtidigt vända oss till alla som är intresserade av Det Uppgående Solens rike. Nationen som gett oss sushi, manga och "världens krångligaste skriftspråk".

 

Trevlig läsning,

Ingemar Ottosson

 

Ingemar Ottosson

Ingemar Ottosson

Ingemar Ottosson

Forskar om Sveriges kontakter med Östasien.
Undervisar i modern japansk historia vid Lunds universitet.


Thomas Ekholm
Forskar om något så annorlunda som teceremoni.
Undervisar i äldre japansk historiavid Lunds Universitet.

Böcker om japanska tempel och munkarna som levde där

Historieskrivning på engelska av bl.a. Professor Mikael Adolphson (Cambridge University) om bl.a. munkarnas starka påverkan på samhällsutvecklingen i medeltidens Japan.

 

Vi har även recenserat andra japanska böcker, som Murakamis redogörelse för Aum-sektens attack i tunnelbanan 1995 och Toppamono, en gasters liv.