Exportera till Japan kräver engagemang och mycket bra produkter

Småföretagare har inte tålamodet?

 

Ytterst få är som Lennon & McCartney. Den stora majoriteten får aldrig några hits.
Några lyckas med en s.k. idé och att tänka, spela, ändra, nöta vidare och kanske,
kanske få en liten eller stor hitlåt.

Det kan ta ett halvår, eller flera år innan du får ett livstecken från Japan, efter det att
ni kanske mötts på en mässa. När det väl sker, se till att du är ordentligt förberedd
med broschyrer, webbsidor och visitkort.

Och en mycket bra produkt.

 


Exportjänster i Japan för en rimlig penning

Det händer att vi vill ha förskott, delbetalningar. Och vi vill absolut att du är väl förberedd.
Allt annat är bortkastad tid och slöseri med pengar.


Årets självklarheter
  • Skriv hela eller delar av webbplatsen på japanska
  • Telefonnummer till fast telefon på visitkort och webbplats
  • Broschyr på japanska, med den mest framstående produkten (4-8 sidor räcker)
  • Tryck upp visitkort med ditt namn och titel på japanska
  • Åk till Japan
  • Gott om tid och stort tålamod

 

BUSINESS SWEDEN

Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och
blev Business Sweden.

Med kontor i 57 länder samt i varje region i Sverige kan vi identifiera
internationella affärsmöjligheter för svenska företag, skapa kontakter med
potentiella investerare samt bygga upp kunskap om marknaderna och
de lagar, regler och traditioner som påverkar affärsprocessen.

Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet.
Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av
Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet
mellan stat och näringsliv ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Läs mer på deras webbplats: Business Sweden om Japan

Etikett i Japan