Samurajernas inflytande i verklighet och fantasi

Akira Kurosawa har antagligen skapat den mest berömda och omtalade film om samurajer någonsin: "De Sju Samurajerna" en film som dessutom användes till blåkopia för den amerikanska versionen där samurajerna ersatts av cowboys. I originalet får fattiga bergsbönder hjälp, om än något motvilligt, av samurajer i försvaret av sin by, sin skörd och sina kvinnor mot ett rövarband.

The Last Samurai - Filmen

24 januari 2004 var det Sverige-premiär på Hollywood-produktionen om den "siste samurajen". En svensk specialist på krigshistoria (radions P1) gav filmen en (1) uggla eftersom man handskats oömt med historiska fakta. Däremot fick dräkter, vapen, annan rekvisita och miljö högt betyg.

 

Mikael Adolphson, professor i japansk historia vid Harvard University ger sitt svar på frågan: Levde fattiga bönder i fred med osjälviska och lojala samurajer?

Samurajer blir romatik i Hollywood

Det är ingen sann bild av verkligheten som skildras i filmen "The Last Samurai" av 1800-talets Japan. Bakgrunden är 1870-talet då Japan verkligen lånade in västerlänningar för att modernisera på rekordfart och där en samurajledare faktiskt gjorde uppror.

 

Allt annat är givetvis Hollywood, och vi skall inte förvänta oss mera heller. Däremot är det viktigt att förstå att när Hollywood gör filmer som denna, är de mest baserade på amerikanska idyller. Det är inte för inte som en del filmkritiker i USA har kallat "The Last Samurai" för "Dances with Samurai." (anspeglar på 'Dances with wolves') Den handlar mer om en romantisk vision av den "ädle vilden" från ett amerikanskt perspektiv.

Äkta samurajer

Den riktiga bilden av samurajer är mycket mer komplicerad. Först måste vi komma ihåg att under samurajernas tusenåriga historia genomgick krigarklassen märkbara förändringar.samuraj-1800
Äkta samuraj 1800-talet

Storhetstiden

De började som tjänare åt adelsmän på 900- och 1000-talet och blev därefter mer oberoende och då som administratörer av adelns egendomar. På 1300-talet blev de mycket mäktiga och kom att kontrollera nästan allt land i Japan och deras regering (Bakufu) tog kontroll av Kyoto, då landets huvudstad.

 

Motsättningarna inom klassen var dock stora, och krigsherrar från olika regioner kom att slåss både mot varandra och mot sin egen regering. Tiden från 1467 till 1573 är följaktligen känd som "The Warring States" perioden. Hela denna tid var präglad av avhopp, byten av herrar att tjäna under och förräderi. Man ser under denna tid knappast något av samurajernas så kallade hederskod, Bushido ("The Way of the Warrior").
Samuraj klädd i Ouyoroi


Samuraj med dubbla svärd, 1864.

Legenden Tokugawa

Runt år 1600 lyckade emellertid en av krigsherrarna, Tokugawa Ieyasu, förena alla län i Japan till ett rike och under sitt styre. Han lyckades även etablera en regering som kom att vara ända till 1868. Den viktigaste utvecklingen under denna period var faktiskt avväpningen av samurajklassen. Alla krigare var tvungna att flytta in till städerna och bli administratörer under de enskilda baronerna (daimyo).

Tokugawa Ieasu

Samurajernas kod

Det var ironiskt nog under denna tid som man skapade samurajkoden, i ett försök att motivera deras privilegierade existens. Det var, menade man, deras högre moral och lojalitet som gjorde att samurajerna skulle styra, trots att dem inte längre slogs.

Samurajklassens fall

På 1800-talet kom detta system i ekonomisk och social kris, vilket förvärrades när västerländska kanonbåtar seglade in i Tokyo Bay på 1850-talet. Resultatet blev en slags revolution där Japanska ledare, alla f.d. samurajer, beslöt att avskaffa samurajklassen för att modernisera. Det var i detta läge som Saigo Takamori, förebilden för filmens Katsumoto, gjorde uppror.

Nej, samurajerna älskade inte bönderna

Samurajerna levde inte i god sämja med bönderna ute på den japanska landsbygden, snarare tvärtom. Samurajerna föraktade bönderna och de moderna arméer som attackerade Takamori bestod till stor del av just dessa bönder.

Scen ur filmen De sju samurajerna.
Scen ur den klassiska filmen De sju samurajerna. Bönderna håller sig i bakgrunden. Klicka fotot för förstoring.

 

Det finns en hel del andra avvikelser, men man måste komma ihåg att det inte är regissörens avsikt att skriva historia utan snarare att underhålla.


Samurajen och bönderna. Ur De sju samurajerna.

 

Text: Professor Mikael Adolphson,
Harward University (Sedan 2016 University of Cambridge)

P.S.
Åk till Kyoto och Shoguns slott Nijo-jo där Tokugawa residerade. Men han föddes, liksom två andra stora krigsherrar, i Nagoya.