Simultantolkade Mart Tiisman

Mart Tiisman presenterade Modularity 4.0 | The Modularity of Things, den 21 september på Arlanda.

Vi var där och tolkade presentationen till japanska.

Lobby Clarion Hotel före presentation av Modularity 4.0

Engelska till japanska under talets gång

120 gäster var inbjudna från 10 länder, däribland en del japaner. För deras skull fanns två tolkar till hands som simultantolkade (tolkar samtidigt som talet pågår och översättningen går ut via headsets) från engelska till japanska.

En av tolkarna följde med gästerna från Tokyo och den andra kom från oss. Tolkarna bytte av varandra eftersom det är krävande att löpande översätta ett tal.

Läs mer om Modularity och presentationen som hölls i Arlanda: How are modularity and configuration linked to industry 4.0 and the internet of things?

När ditt företag behöver en tolk som talar japanska-svenska-engelska, kontakta JapanPorten. Du är mycket välkommen.

 

Fotot från Modular Management innan presentationen.
Rörliga bilder från Clarion Hotel innan presentationen.