Simultantolkade Mart Tiismans föreläsning

Mart Tiisman presenterade Modularity 4.0 | The Modularity of Things, den 21 september 2017, på Arlanda. Vi simultantolkade presentationen till japanska från engelska för gästerna från Japan.

Tolkning på Clarion hotelInbjudna gäster studer innan Mart Tiismans föreläsning börjar.

Simultantolkning engelska till japanska

120 gäster var inbjudna från 10 länder, däribland flera japaner, inbjudna av det japanska företaget DI Square i Tokyo, japansk representant för Modular Management. För de japanska gästernas skull, fanns två tolkar till hands som turades om att simultantolka från engelska till japanska (tolkade samtidigt som talet pågick och översättningen sändes ut via headset).

 

Mart Tiisman använde en PowerPoint-presentation och stannade inte upp för tolkarnas skull.Tolkarna byter av varandra eftersom det är krävande att löpande översätta ett pågående tal.

 

Är du intresserad av Modularity och presentationen som hölls i Arlanda, läs här: How are modularity and configuration linked to industry 4.0 and the internet of things?

 

Simultantolkning, vad innebär det? Här finns några tolkdefinitioner från Europeiska kommissionen.

 

Fotot kommer från Modular Management och visar några gäster innan presentationen började.

 

Mai Tanaka tolkade även engelska-japanska när Takeuchi var på besök i Stockholm.


När Louise tolkade för en stor grupp japaner i Karlskoga februari 2019 blev det på fler språk än två.

 

Läs om priser för vår tolkning i Sverige med referenser..