Musiksamtal tolkas från japanska till svenska

Studio Natureza representerar numera Epidemic Sound i Japan. Mai Tanaka tolkade japanska till svenska när Niklas Brantberg och Kazuhito Takeuchi träffades i Stockholm för att diskutera avtalet.

Japan har stränga regeler för radio och TV

Takeuchi-san är VD på Studio Natureza i Osaka. Han hade kommit till Sverige för att skriva avtal med svenska Epidemic Sound. Två företag som arbetar med produktion av musik. Vi bestämde oss för att promenara till mötesplatsen. På vägen dit berättade Takeuchi-san hur unik TV- och radioindustrin är i Japan. Landet har strikta regler och det i sin tur gör det svårt för små företag att konkurrera. Det är näst intill omöjligt. Hans mål är att komma på en lämplig strategi för att komma in på marknaden.

Två personer i affärssamtal om musik

Niklas Barntberg, Epidemic Sound, Stockholm och Kazuhito Takeuchi, Studio Natureza, Osaka

Partnersamtal

Takeuchi-san kom till Sverige för att träffa representanter för företaget personligen och lära känna sin blivande partner, samt diskutera strategier för framtida affärer. Därför behövde han en japansk-svensk tolk. Vi blev varmt välkomnade av Niklas och alla andra på kontoret, som ligger på söder i Stockholm. De presenterade i generella termer sina företaget och sedan gick vi vidare till mer konkret affärssamtal. Branschen har många specialuttryck att tolka, men allt gick mycket bra och var dessutom roligt.

Nu finns Epidemic Sounds logotyp även på Naturezas webb

Vi arbetade oss igenom avtalet och stämde av allt som stod i texten. Båda har haft mycket kontakt med varandra via E-post och Takeuchi-san tyckte det var skönt att kunna stämma av och kontrollera om båda parterna hade uppfattat avtalstexten på samma sätt. Stämning var mycket trevlig och uppsluppen under hela mötet och nu finns Epidemic Sounds musik tillgänglig även på "japanska", på Studio Naturezas webbplats som numera heter Ligar.

 

När du behöver tolk, läs om vår tolkning i Sverige och våra tolkar i Japan som naturligtvis talar svenska.

 

Mai Tanaka

Tolk vid mötet

English

For information in English concerning our interpretation service.