Lunaskolans grundare besöker skolor i Tokyo

Barn med speciella behov

Lunaskolan startades av Anna Huovinen, nu Bjurenstam, och riktar sin verksamhet mot barn med särskilda behov, som Asperger. Tillsammans med biträdande rektor Karin Camnert och vår tolk i Tokyo, besökte Anna skolor och organisationer i Tokyo. Intressant tolkuppdrag.

Barn som vägrar gå till skolan

Grundskolan Sekiguchi-Daimachi Shougakkou (13 april) var den första i raden av skolor vi besökte. Rektor och lärare tog emot oss med öppna armar. Anna Bjurenstam och Karin Camnert fick höra av rektorn hur skolan tar emot barn med speciella behov. Vi gick även runt på skolan och tittade på deras lokaler.

 

Därefter besökte vi en organisation som hjälper barn som vägrar gå i skolan, eftersom de upplevt mobbing och andra otrevligheter. Anna och Karin hade ett givande samtal med organisationens ansvariga.

Skolan där alla barn är tillsammans

Några dagar senare och efter mer förberedelser, åkte vi till en skola där vi också blev väl mottagna. Skolan är fristående (inte kommunal) och har verksamhet över alla stadier.

 

Här finns såväl elever med särskilt behov och andra elever i en integrerad miljö. Dessutom hyr ett utomstående företag lokaler i skolan, ett företag som anställer ungdomar med särskilda behov.

 

Barn med ADHD får, om de känner att det passar, gå till och vara med på lektioner med andra barn. En blandad miljö är bra förberedelser för livet ute i samhället, sa rektorn. Intressanta besök och en mycket intressant att tolka japanskan när uppgiften är så speciell.


Kentaro Kobari, Tolk japanska - svenska
som även var med en grupp från Sollentuna kommun var också i Tokyo på studiebesök i olika skolor.