Dräneringssystemen räddar Japan varje höst

Sweco åkte på studiebesök i Yokohama med vår svensktalande tolk i Tokyo, för att titta på s.k Smart House och vattenavledningssystem. Ett Smart House ska inte bli högt, som planerade super-skyskrapan i Tokyo. Vattenavledning är japanerna bra på, annars skulle storstäderna översvämmas varje höst.

Energihus och vattenavledning

Värdarna i Yokohama visade sitt byggda Smart House och besvarade frågor från sina gäster från Stockholm. "Bringing energy to life"

Smart house i Yokohama

Gruppen från Sweco med sina värdar framför ett Smart House i Yokohama.

Stormar och skyfall varje höst

Den vanliga regnperioden är i slutet av juni och under juli. Då regnar det bara "som vanligt". I september däremot, kommer stormarna och skyfallen in från haven i söder.

 

Yoshiko visade vattenavledningssystem och tolkade för svenskarna. De oerhörda skyfallen som varje år faller över Japan, kräver sannerligen pålitliga system för att leda undan vattnet.Vattensystem i Japan

Vid Turumi Basin Center. Tolk Yoshiko Inoue i mitten vid räcket.

Efter att ha tittat på anläggningarna avslutades visningen med en genomgång om hur systemen fungerar.

Kontakta oss, när du söker tolk i Japan som talar svenska och/eller engelska förutom japanska.