Definitioner av tolkstilar enligt Europeiska kommissionen

Kommissionens definitioner av de vanligaste tolkstilarna är kursiverade. Det finns många fler metoder att tolka och varianter av metoderna, som telefontolkning.

”Inom konferenstolkningen arbetar man med det talade ordet, dvs. tolken överför vad som sägs på ett språk till ett annat på ett naturligt och flytande sätt och återger även talarens uttryckssätt, ton och emfas. Tolken talar i första person.”

Vad är konsekutivtolkning?

Tolkning efter det att talaren talat klart

Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, lyssnar till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar. Konsekutivtolkning ersätts nuförtiden ofta med simultantolkning, men används för vissa former av möten (t.ex. möten där tekniskt avancerade frågor diskuteras, arbetsluncher, för små grupper och på tjänstebesök och liknande).”

 

Möte mellan ett par personer

Den här typen av tolkning passar vid möten med ett par personer upp till mindre grupper. Det är också en typ av tolkning kunder ofta efterfrågar.

 

Tolken sitter tillsammans med dig och lyssnar till den som talar och skriver i regel stödanteckningar. När den som talat är klar översätter tolken till dig. Konsekutivtolkning liknar simultantolkning och ibland använder vi de två formerna samtidigt.

Konsekutivtolkning affärmöten i Stockholm

Exempel när vi konsekutivtolkat är under mötena i Stockholm mellan Studio Natureza (Osaka) och Epidemic Sound (Stockholm).

 

Tolken ska arbeta så att det känns som om båda parterna egentligen talar samma språk. Samtalet ska helst rulla på.

Ofta är det helt enkelt samtal, konversation mellan två personer, som vi tolkar. Då är det sällan tid för anteckningar (om det inte krävs) och ibland på den nivån att anteckningar inte behövs, bara vi har förberett oss för vissa fackuttryck.

Vad är simultantolkning?

Tolkning samtidigt som en mötesdeltagare talar

”Tolken arbetar i en ljudisolerad kabin tillsammans med minst en annan tolk. I mötesrummet talar talaren i en mikrofon, tolken lyssnar till talet i hörlurar och återger talet i en mikron nästan samtidigt. Mötesdeltagarna lyssnar i hörlurar…”

mikrofon-simultantolkning

Den utrustning vi använde under arbetet med Modular Management.

Två tolkar samarbetar

Äkta simultantolkning sker i ljudisolerade rum. Det är en form av tolkning ofta sker i stora grupper, som konferenser inom EU och FN. Men naturligtvis också under andra förhållanden. Mycket krävande form av tolkning och därför bör minst två tolkar arbeta tillsammans, sompå Arlanda.

Föreläsning på Arlanda i Stockholm

När Modular Management och Di Square presenterade Modularity, var vi två tolkar som fick simultantolka från engelska till japanska. Mer om olika tolkstilar (engelska) från Europeiska kommissionen.